Кранове - подемни и мобилни

Данни за продукта

Номер на продукта Кранове - подемни и мобилни:

Техника и оборудване за повдигане и преместване на товари.
Мобилни подемни кранове с възможност за допълнителна окомплектовка.

Оборудването на крановете включва:
Хидроманипулатор
Хидравличен агрегат
Щипка за преместване на трупи
Кофа за преместване на насипни и инертни материали
Ремарке
Самосвална каросерия

Всяка част от оборудването може да се закупи отделно.

Техниката е предназначена за работа в:
Горски стопанства
Селскостопански ферми
Строителство
Промишленост

Фирма: Машини
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 22
Факс: